بایگانی‌های بیمه_دریایی_12_کلوپ‌_پی_اند_آی - الفبا خبر
نرخ بیمه دریایی ۱۲ کلوپ P&I افزایش نمی‌یابد ۲۰ تیر ۱۳۹۸

نرخ بیمه دریایی ۱۲ کلوپ P&I افزایش نمی‌یابد

الفبا : دوازده کلوپ بیمه‌گر دریایی متقابل حمایت و غرامت (P&I) که بخشی از گروه بین‌المللی P&I محسوب می‌شوند، نرخ‌های خود در تمدید‌های آتی مالکین کشتی در سال بیمه‌نامه 2019-2020 افزایش نمی‌دهند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست