بایگانی‌های بیمه_ما - الفبا خبر
بررسی نقش هوش هیجانی در تصمیم گیری و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه “ما” ۱۶ دی ۱۳۹۷

بررسی نقش هوش هیجانی در تصمیم گیری و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه “ما”

الفبا: دوره های آموزش هوش هیجانی و خودآگاهی طی چند روز گذشته برای کارشناسان ستاد بیمه "ما" با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان با کاربرد آن در مدیریت و کسب و کار برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست