بایگانی‌های بینارت - الفبا خبر
نگاهی جامعه شناختی به موضوع تحریم ها ۰۵ مهر ۱۳۹۷

نگاهی جامعه شناختی به موضوع تحریم ها

الفباخبر: گاهی تحریم ها به هدف خواسته شده نمی رسند و نتیجه ای کاملاً معکوس دارند. پروفسور پیتر بینارت در کتاب خویش که توسط دکتر اسفندیار خدایی ترجمه شده است، توضیح می دهد که نتیجه تصمیم های اخیر آمریکا باعث تحکیم نظام ایران و نه تغییر آن می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست