بایگانی‌های بیژن_زنگنه - الفبا خبر
روایت دور زدن تحریم نفت ۱۲ تیر ۱۳۹۸

روایت دور زدن تحریم نفت

الفبا : وزیر نفت گفت که ما شب و روز می‌کوشیم تا راههایی را پیدا کنیم که بتوانیم با دور زدن تحریم‌های نفت خود را صادر کنیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست