بایگانی‌های بی ام و - الفبا خبر
استفاده از فن آوری جدید برای تعیین نرخ حق بیمه بر اساس ویژگی فنی خودرو ۲۸ مهر ۱۳۹۷

استفاده از فن آوری جدید برای تعیین نرخ حق بیمه بر اساس ویژگی فنی خودرو

الفباخبر: مشارکت جدید بین شرکت غول بیمه اتکائی، سوئیس ری و گروه چندملیتی بی ام برای تعیین حق بیمه بر اساس ویژگی فنی وسیله نقلیه اخیراً توسط هر دو شرکت اعلام عمومی شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست