بایگانی‌های بی بضاعت - الفبا خبر
دستگیری بانک ملی از دانش آموزان بی بضاعت ۲۵ دی ۱۳۹۷

دستگیری بانک ملی از دانش آموزان بی بضاعت

الفبا: عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از مدرسه ویژه کودکان بی بضاعت و ایتام متقین در تهران بازدید کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست