بایگانی‌های بی مسئولیتی - الفبا خبر
مهاجرت ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

مهاجرت

الفبا - سعید صابر : اخیراً برخی از رسانه‌ها خبر از تقاضای یکی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه که هم زمان عضویت در هیات مدیره یکی از بانکهای مطرح کشور را هم برعهده دارد برای مهاجرت به کانادا داده‌اند، خبری که خاطره ناپسند فرار محمود خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران را به همین کشور تداعی می‌کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست