بایگانی‌های بی_سوادی - الفبا خبر
اهل لایک شما را نمی‌خوانند !! ۳۱ تیر ۱۳۹۸

اهل لایک شما را نمی‌خوانند !!

الفبا : یک دوره مسیر جامعه را اهل فکر مشخص می‌کردند، الان اهل لایک؛ یعنی قدیم هر کسی کتاب و مقاله بیشتر داشت، حرفهایش مهم بود، الآن هر کسی بیشتر لایک و کامنت داشته باشد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست