بایگانی‌های ١٠ روز آینده - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
پرداخت «بسته حمایتی» بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا١٠ روز آینده ۱۳ آذر ۱۳۹۷

پرداخت «بسته حمایتی» بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا١٠ روز آینده

الفبا:  سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت بسته حمایتی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی ٨ تا ١٠ روز آینده پرداخت می‌شود.