بایگانی‌های پارسا - الفبا خبر
پارسا در پاسخ به الفبا: نرخ تورم مرکز آمار با بانک مرکزی یکسان نمی شود ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
اعلام نرخ تورم دی ماه توسط مرکز آمار:

پارسا در پاسخ به الفبا: نرخ تورم مرکز آمار با بانک مرکزی یکسان نمی شود

الفبا:حسین بردبار- رییس مرکز آمار ایران ، نرخ تورم در دی ماه را اعلام و تاکید کرد که نمی توان توقع داشت که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با بانک مرکزی یکی شود، چون تمرکز محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی روی شهرهای بزرگ است ولی در مرکز آمار روی کل کشور(اعم از شهر و روستا) است. براین اساس دکتر امیدعلی پارسا نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه را 39.6 درصد و تورم سالیانه در این ماه را 20.6 درصد اعلام کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست