بایگانی‌های پارس - الفبا خبر
نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز گشایش یافت ۲۲ آذر ۱۳۹۷

نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز گشایش یافت

الفبا: رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس گفت صنعت گردشگرى در ایران رو به توسعه بوده اما برای تاثیر مطلوب نیاز  به کار بیشتری دارد. البته برای این موضوع باید به درک مشترک از گردشگری برسیم چراکه اکنون از مسائل فرهنگى در کشور برداشت‌هاى بسیار متفاوتى وجود دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست