بایگانی‌های پاسارگاد - الفبا خبر
نام نان لواش در کنار بیستون و پاسارگاد ۱۵ آبان ۱۳۹۷
در آثار ثبت شده یونسکو دیده می شود:

نام نان لواش در کنار بیستون و پاسارگاد

الفبا: ترکیب آثار فرهنگی ثبت شده در یونسکو نشان می دهد که چگونه می بایست در ثبت آثار مشابه پر کارتر بود. به گزارش الفبا نگاهی به ٱثار فرهنگی و سال ثبت ٱن جالب توجه است. فهرست زیر می تواند برای مخاطبان خواندنی و در عین حال جای خالی بسیاری از ٱثار را در ذهن […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست