بایگانی‌های پاسپورت گردشگران - الفبا خبر
سخنگوی دولت: سفر گردشگران به ایران از این پس بدون ثبت در پاسپورت خواهد بود ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

سخنگوی دولت: سفر گردشگران به ایران از این پس بدون ثبت در پاسپورت خواهد بود

سخنگوی دولت گفت: سفر گردشگران به ایران از این پس بدون ثبت در پاسپورت خواهد بود و این دستور در تمام فرودگاه های ایران اجرایی می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست