بایگانی‌های پالرمو - الفبا خبر
سه گام برای حل چالش تصمیم گیری درخصوص FATF ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

سه گام برای حل چالش تصمیم گیری درخصوص FATF

الفبا-حسین بردبار: پس از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به "پالرمو" و سپس برگزاری نشست خبری دبیرمجمع و بیان این که درسال آینده برای این موضوع بررسی صورت می گیرد، اکنون مهمترین پرسش پیش روی کارشناسان اقتصادی، به نحوه تصمیم گیری مجمع دراین خصوص بازمی گردد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست