بایگانی‌های پایان آذرماه - الفبا خبر
مهلت بخشودگی جرایم معوقه رانندگی تا پایان آذرماه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

مهلت بخشودگی جرایم معوقه رانندگی تا پایان آذرماه

الفبا: بر اساس قانون بودجه 97 مقرر شده است، در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 96 اقدام کنند، دو برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست