بایگانی‌های پایان سال - الفبا خبر
بیمه ۱۰ هزار سرپرست خانوار عشایری خوزستان تا پایـان سال ۱۲ دی ۱۳۹۷

بیمه ۱۰ هزار سرپرست خانوار عشایری خوزستان تا پایـان سال

الفبا: مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت تا پایان سال 97 قرار است 10 هزار سرپرست خانوار عشایری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و منابع آن نیز تامین شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست