بایگانی‌های پتروشیمی آپادانا - الفبا خبر
آغاز عملیات لوله کشی روزمینی واحد متانول پتروشیمی آپادانا ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

آغاز عملیات لوله کشی روزمینی واحد متانول پتروشیمی آپادانا

الفبا: عملیات لوله کشی رو زمینی (A.G) واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از صبح امروز و توسط پیمانکار داخلی آغاز شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست