بایگانی‌های پتروشیمی های جدید - الفبا خبر
سهام سه مجتمع پتروشیمی جدید در مسیر بازار سرمایه ایران ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ربیعی در مراسم راه اندازی عملیات اجرایی پتروشیمی اندیمشک خبرداد:

سهام سه مجتمع پتروشیمی جدید در مسیر بازار سرمایه ایران

الفبا-بردبار: مدير عامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس گفت: سال ٩٨ سه شركت پروشيمي بندرامام، پتروشيمي نوري و پتروشيمي بوعلي روي تابلوي شيشه اي بازار بورس مي روند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست