بایگانی‌های پتروشیمی کارون - الفبا خبر
جلوگیری از خروج ۲ میلیون دلار ارز با کار پژوهشی در پتروشیمی کارون ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

جلوگیری از خروج ۲ میلیون دلار ارز با کار پژوهشی در پتروشیمی کارون

الفبا:رئیس اداره پژوهش و توسعه پتروشیمی کارون از جلوگیری خروج ۲ میلیون دلار ارزاز کشور با انجام برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی کابردی در پتروشیمی کارون طی سال گذشته خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست