بایگانی‌های پتروناس - الفبا خبر
همراهی مالزی با اوپک برای کاهش تولید ۱۸ آذر ۱۳۹۷

همراهی مالزی با اوپک برای کاهش تولید

الفبا: شرکت ملی نفت و گاز مالزی اعلام کرد که این کشور درهمراهی با این سازمان میزان تولیدات روزانه نفت خود را از 20 هزار به 15 هزار بشکه کاهش می دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست