بایگانی‌های پترو شیمی جم - الفبا خبر
وزیر کار تکلیف واگذاری پترو شیمی جم را روشن کرد ۲۴ آذر ۱۳۹۷
مدیر عامل شستا:

وزیر کار تکلیف واگذاری پترو شیمی جم را روشن کرد

الفبا:محمد رضوانی فر در حاشیه مراسم معارفه خود به اجرای تفاهم نامه شستا با وزارت نفت برای واگذاریپتروشیمی جم اشاره کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست