بایگانی‌های پرداخت الکترونیک سامان - الفبا خبر
سهم بیش از ۳۰درصدی تراکنش های موبایلی برای سپ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

سهم بیش از ۳۰درصدی تراکنش های موبایلی برای سپ

 الفبا: شرکت پرداخت الکترونیک سامان توانست با کسب 30.53 درصد سهم از تعداد تراکنش های موبایلی به جایگاه دوم این شاخص صعود کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست