بایگانی‌های پرداخت خسارات سیل - الفبا خبر
توصیه های رییس کل به مدیران شرکتهای بیمه ای درباره خسارت سیل ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

توصیه های رییس کل به مدیران شرکتهای بیمه ای درباره خسارت سیل

الفبا: برخی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای و کارگروه‌های ارزیابی خسارت، گزارشی از خسارات سیل اخیر در کشور به رییس کل بیمه مرکزی ارائه کردند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست