بایگانی‌های پرداخت رشوه - الفبا خبر
توتال جریمه شد ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازی جدید در ارتباط با تحریم نفتی ایران:

توتال جریمه شد

الفبا:یک دادگاه فرانسوی روز جمعه شرکت نفتی توتال را به اتهام پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد مربوط به دو دهه پیش 500 هزار یورو جریمه کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست