بایگانی‌های پرداخت مابه التفاوت ارز - الفبا خبر
دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت ارز هنگام ترخیص کالا ۳۱ تیر ۱۳۹۸

دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت ارز هنگام ترخیص کالا

بانک مرکزی نحوه اقدام در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از اقلام تعرفه ای کالاهای اساسی را که از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریالی خارج شده و تا ۱۸خرداد۹۸ ترخیص نگردیده‌اند، مشخص کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست