بایگانی‌های پرداخت مالی - الفبا خبر
مکانیزم پرداخت مالی به ایران تا پایان سال میلادی اجرایی میشود ۲۰ آذر ۱۳۹۷
مسؤل سیاست خارجه اروپا:

مکانیزم پرداخت مالی به ایران تا پایان سال میلادی اجرایی میشود

الفبا: مسئول سیاست خارجه اروپا گفت انتظارم بر این خواهد بود که ظرف چند هفته آینده کانال پرداخت جایگزین برای تجارت با ایران ایجاد خواهد شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست