بایگانی‌های پرداخت وام - الفبا خبر
پرداخت وام ۵ میلیونی به ۲۰۰ هزار بازنشسته در سال ۹۸ ۱۹ دی ۱۳۹۷

پرداخت وام ۵ میلیونی به ۲۰۰ هزار بازنشسته در سال ۹۸

الفبا: وزیر رفاه گفت اکنون افتخار داریم بگوییم در دولت تدبیر و امید حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دادیم تا فاصله ناچیزی را جبران کنیم و هنوز می‌دانیم وضعیت مطلوب نیست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست