بایگانی‌های پرورش ماهیان خاویاری - الفبا خبر
پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر، کسب و کاری پولساز اما ناشناخته ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر، کسب و کاری پولساز اما ناشناخته

الفبا-حسین بردبار: خطر انقراض ماهیان خاویاری 8سال پیش ،کشورهای ساحلی دریای خزر را بر آن داشت تا در کنوانسیونی بین المللی صید ماهیان خاویاری را ممنوع کنند؛ با این حال راه برای درآمدزایی از این مسیر بسته نیست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست