بایگانی‌های پروفسور_تایسون - الفبا خبر
جهان بی انتهاست ۳۱ تیر ۱۳۹۸

جهان بی انتهاست

الفبا : پروفسور تایسون، گردشگر و زیست شناس بین المللی، در نظریه جدیدش، به بی انتها بودن جهان اشاره میکند.

باهوشتر از انسان کیست؟ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

باهوشتر از انسان کیست؟

الفبا : دانشمندی سرشناسی به نام تایسون در مورد موجوداتی که باهوشتر از انسان هستند، توضیحاتی میدهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست