بایگانی‌های پرونده اتومبیل - الفبا خبر
بیمه ”ما“ در یک پرونده اتومبیل ؛ بیش از هفت میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد ۲۷ آبان ۱۳۹۷

بیمه ”ما“ در یک پرونده اتومبیل ؛ بیش از هفت میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

الفبا: شرکت بیمه "ما" در راستای تحقق مهم ترین سیاست خود در خصوص ایجاد آرامش و پرداخت به موقع و دقیق خسارت، در یک پرونده اتومبیل، بالغ بر هفت میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست