بایگانی‌های پرویز خسروشاهی - الفبا خبر
قائم مقام بیمه مرکزی: اگر مردم اقتصاد آزاد را بهتر بفهمند، رشد اقتصادی بیشتری خواهند داشت ۳۰ آبان ۱۳۹۷

قائم مقام بیمه مرکزی: اگر مردم اقتصاد آزاد را بهتر بفهمند، رشد اقتصادی بیشتری خواهند داشت

الفبا: پرویز خسرو شاهی در اینستاگرام خود اقتصاد آزاد و برداشت های متفاوت از آن را تشریح کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست