بایگانی‌های پر مصرف - الفبا خبر
۱۰درصد مشترکان آب کشور پرمصرف هستند که مشمول جریمه می شوند ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

۱۰درصد مشترکان آب کشور پرمصرف هستند که مشمول جریمه می شوند

الفبا-حسین بردبار:معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 10 درصد از مشترکان آب کشور را در طبقه پرمصرف ها ذکر کرد که به همین دلیل مشمول جریمه می شوند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست