بایگانی‌های پزشکان - الفبا خبر
پزشکان تا ۲۳ مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
یک مقام در سازمان امور مالیاتی:

پزشکان تا ۲۳ مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت : قانون بودجه 98 پزشکان را به نصب صندوق های فروشگاهی مکلف کرده است و تا ۲۳ مرداد برای تحقق آن فرصت دارند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست