بایگانی‌های پزشکیان - الفبا خبر
نایب رییس مجلس در مراسم رونمایی از ربات آلفا: اتصال اطلاعات هویتی و مالی جلوی ایجاد مفاسد را می گیرد ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

نایب رییس مجلس در مراسم رونمایی از ربات آلفا: اتصال اطلاعات هویتی و مالی جلوی ایجاد مفاسد را می گیرد

الفبا-حسین بردبار: نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم ملی شو2 بانک ملی گفت: اگر اطلاعات هویتی و مالی افراد به یکدیگر متصل شود جلوی بزرگترین معضل کشور یعنی ایجاد مفاسدی همچون فرارمالیاتی، قاچاق، زمین خواری، رانت و دزدی گرفته می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست