بایگانی‌های پزشکی قانونی - الفبا خبر
«عباس مسجدی آرانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
با حکم رئیس قوه قضاییه

«عباس مسجدی آرانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور شد

الفبا: طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه دکتر عباس مسجدی آرانی به ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب و از خدمات دکتر شجاعی رئیس سابق این سازمان تقدیر شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست