بایگانی‌های پست‌بانک‌ - الفبا خبر
قدردانی مدیر بازرسی وزارت اقتصاد از اقدامات ترویجی پست بانک ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

قدردانی مدیر بازرسی وزارت اقتصاد از اقدامات ترویجی پست بانک

الفبا: سیدجواد باقری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت اموراقتصادی‌ودارائی در نشست مدیران بازرسی پست‌بانک‌ایران گفت: اقدامات این بانک درراستای ترویج بانکداری نوین در نقاط روستائی و کم‌برخوردار بسیار ارزشمند است.

۳۰ دی ۱۳۹۷

پست‌بانک‌ ایران تمام شاخصه‌های یک بانک مردمی و خدمت‌رسان را دارد

الفبا: دکتر خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران گفت این بانک با عملکرد موفق درحوزه‌های مختلف نشان داده است که تمام شاخصه‌های یک بانک مردمی و خدمت رسان را دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست