بایگانی‌های پنجمین همایش - الفبا خبر
برگزاری پنجمین همایش فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث با حمایت بیمه حکمت صبا ۱۱ آذر ۱۳۹۷

برگزاری پنجمین همایش فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث با حمایت بیمه حکمت صبا

الفبا: پنجمین همایش فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث با حمایت بیمه حکمت صبا توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست