بایگانی‌های پورسعید - الفبا خبر
احکام جدید برای بانک ایران زمین ۲۶ دی ۱۳۹۷

احکام جدید برای بانک ایران زمین

الفبا: طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید، روسای ادارات تطبیق با قوانین و مقررات، آموزش، پشتیبانی، نظارت بر اعتبارات، اعتبارات و اطلاعات اعتباری، اموال تملیکی و سرپرست و معاون اجرائی مدیریت شعب استان های خراسان رضوی و شمالی منصوب شدند.

صدور احکام جدید مدیر عامل بانک ایران زمین ۱۸ دی ۱۳۹۷

صدور احکام جدید مدیر عامل بانک ایران زمین

الفبا: طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید، روسای ادارات بانکداری مجازی، پایگاه داده، توسعه نرم افزار، شبکه و سخت افزار و رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی منصوب شدند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست