بایگانی‌های پورفرج - الفبا خبر
گردشگر خارجی از ایران چه میخواهد؟ ۰۳ دی ۱۳۹۷

گردشگر خارجی از ایران چه میخواهد؟

الفبا : رئیس کانون تورگردانان در گفتگو با الفبا گفت گردشگران خارجی از تورگردانان ایرانی ٭٭ بیمه مسئولیت ٭٭ می‌خواهند. بر همین اساس تورگردانان به درخواست‌های مکرر گردشگران خارجی، از صنعت بیمه تقاضای ارائه خدمات بیمه‌های مسئولیت کرده‌اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست