بایگانی‌های پوریا آذربخت - الفبا خبر
دانش و فعالیت ضدخوردگی در کشور جای کار فراوان دارد/نیاز به ورود و حمایت دولت از صنعت ضد اسید ۰۱ دی ۱۳۹۷
مولف کتاب سازه های ضد اسید در گفت وگو با الفبا:

دانش و فعالیت ضدخوردگی در کشور جای کار فراوان دارد/نیاز به ورود و حمایت دولت از صنعت ضد اسید

الفبا- حسین بردبار:مولف کتاب سازه های ضد اسید با بیان این که دانش و فعالیت ضدخوردگی درکشور جای کار فراوانی دارد، خواستار حمایت دولت و ورود بیشتر مهندسان و طراحان به عرصه صنعت ضد خوردگی و ضد اسید برای رفع غریبی و کمبود کار و دانش دراین صنعت شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست