بایگانی‌های پوری حسینی - الفبا خبر
نماینده سنقر خواستار عزل پوری حسینی شد ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
رای مجلس به تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی

نماینده سنقر خواستار عزل پوری حسینی شد

الفبا: نماینده مردم سنقر در جریان بررسی تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید، خواستار عزل پوری حسینی ،رییس این سازمان شد.

شاهد بهبود نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی هستیم ۲۹ آبان ۱۳۹۷
رییس سازمان خصوصی سازی:

شاهد بهبود نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی هستیم

الفبا:پوری حسینی با انتقاد از مقاومت در قبال خصوصی سازی گفت زیان انباشته ۳۵۰ میلیاردی نیشکر هفت تپه را در زمان دولتی بودن فراموش نکنیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست