بایگانی‌های پوشش‌های بیمه‌ای - الفبا خبر
تعیین حداقل نرخ پایه پوشش‌های بیمه‌ای / سندسازی مراکز درمانی برای دریافت هزینه پوشش بیمه‌ای ۱۵ آبان ۱۳۹۷
در کارگروه درمان سندیکای بیمه‌گران بررسی شد؛

تعیین حداقل نرخ پایه پوشش‌های بیمه‌ای / سندسازی مراکز درمانی برای دریافت هزینه پوشش بیمه‌ای

الفبا: دبیر کارگروه درمان سندیکای بیمه‌گران ایران با تاکید بر احتمال سندسازی و هزینه‌سازی برخی مراکز درمانی در خصوص دریافت هزینه پوشش بیمه‌ای به ویژه در حوزه فیزیوتراپی، ضرورت نظارت و کنترل بر این پروسه را مورد تاکید قرار داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست