بایگانی‌های پوشش اخبار بیمه - الفبا خبر
۴ تصویر رییس کل بانک مرکزی در ۵ خبر اول بانک و بیمه یک خبرگزاری ۰۷ فروردین ۱۳۹۸

۴ تصویر رییس کل بانک مرکزی در ۵ خبر اول بانک و بیمه یک خبرگزاری

الفبا : در حالی که بیمه های بازرگانی در کوران پرداخت خسارت های ناشی از سیل آغاز سال در استان های مختلف کشوربه ویژه استان گلستان هستند و رسیدگی به  کشته ها و مصدومان جاده ای نیز به آن افزوده شده است، امروز7 فروردین ماه تا ساعت 11 از 5 خبر اول بانک و بیمه شاهد 4 خبر با تصویر رییس کل بانک مرکزی و یک خبر غیر مرتبط با بیمه ها در یک خبرگزاری مهم و تاثیرگذارهستیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست