بایگانی‌های پوشش اخبار - الفبا خبر
تحلیلی بر پوشش اخبار زلزله کرمانشاه/ نیازمند بازنگری همه جانبه ایم ۰۷ آذر ۱۳۹۷

تحلیلی بر پوشش اخبار زلزله کرمانشاه/ نیازمند بازنگری همه جانبه ایم

الفبا: دکتر نصراللهی استاد دانشگاه وکارشناس تحلیل رسانه ها در گفتگویی نحوه اطلاع رسانی زلزله اخیر کرمانشاه را از ابعاد مختلف مورد نقد قرار داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست