بایگانی‌های پول خرد - الفبا خبر
نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها می شود؟ ۱۷ آذر ۱۳۹۷

نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها می شود؟

الفبا: تهیه پول خُرد یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست