بایگانی‌های پول شویی - الفبا خبر
بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی گام عملی برداشت ۰۵ آذر ۱۳۹۷

بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی گام عملی برداشت

الفبا:با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست