بایگانی‌های پول _ملی - الفبا خبر
حذف صفر از پول ملی مکمل ثبات‌بخشی به بازار ارز و نظام بانکی – ۱۷ دی ۱۳۹۷
حذف صفرها مکمل اقدامات بانک مرکزی است

حذف صفر از پول ملی مکمل ثبات‌بخشی به بازار ارز و نظام بانکی –

الفبا: کارشناس مسائل اقتصادی گفت حذف چهار صفر از پول ملی مکمل اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ سود است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست