بایگانی‌های پویا محمودیان - الفبا خبر
معاون سازمان میراث فرهنگی :  استفاده از سرای هنر فردوسی برای عرضه بهتر میراث فرهنگی و  گسترش آموزشهای گردشگری ۰۱ تیر ۱۳۹۸
سرای هنر فردوسی رسما گشایش یافت

معاون سازمان میراث فرهنگی : استفاده از سرای هنر فردوسی برای عرضه بهتر میراث فرهنگی و  گسترش آموزشهای گردشگری

الفبا-حسین بردبار:طبقه سوم مرکز تجارت جهانی فردوسی در قلب پایتخت عصر شنبه شاهد گشایش سرای هنر فردوسی با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ، رییس مرکز تجارت جهانی فردوسی و جمعی از هنرمندان و صنعتگران کشور بود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست