بایگانی‌های پویش آلرژی - الفبا خبر
راه اندازی پویش “آلرژی به مصرف انرژی”توسط بانک ایران زمین ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

راه اندازی پویش “آلرژی به مصرف انرژی”توسط بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در راستای اجرای رسالت اجتماعی خود با راه اندازی پویش "آلرژی به مصرف انرزی" با هدف مصرف بهینه انرژی در محیط کار و خانه، همکاران خود را دعوت به پیوستن به این پویش زیست محیطی کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست