بایگانی‌های پویش مشترک - الفبا خبر
ایجاد پویش مشترک پلیس ،صنعت بیمه و موسسه الفبا هنر با عنوان” بخاطر کودکانمان ایمن برانیم” ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ایجاد پویش مشترک پلیس ،صنعت بیمه و موسسه الفبا هنر با عنوان” بخاطر کودکانمان ایمن برانیم”

الفبا-علیرضا صابر:پلیس راهنمایی و رانندگی با مشارکت صنعت بیمه و موسسه الفباهنر در راستای افزایش ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی اقدام به برگزاری پویشی با عنوان "بخاطر کودکانمان ایمن برانیم" نموده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست